Gaming en digitale netwerken

Een aantrekkelijke arbeidscontext kan niet zonder uitdagend onderwijs. Hogeschool Saxion en zorgorganisaties in Overijssel werken samen en maken gebruik van de voordelen van een digitale context. Een voorbeeld daarvan is de serious game CARION voor hbo-v studenten en het digitaal leernetwerk van wijkverpleegkundigen WijkLink.1 Het lukt CARION en WijkLink zo met elkaar te verbinden dat de werelden van onderwijs en praktijk samensmelten tot één leer- en innovatiegemeenschap.

Door: Jeroen Boonstra, hoofddocent Leven Lang Leren, Academie Gezondheidszorg, Saxion, Jan S. Jukema, lector Verpleegkunde, Academie Gezondheidszorg, Saxion, Dorine Koopman-van den Berg, hoofddocent ICT & Onderwijs, Academie Gezondheidszorg, Saxion, Elke Tijhuis, docent Verpleegkunde, Academie Gezondheidszorg, Saxion

 

CARION

In de serious game CARION werken tweedejaars hbo-v studenten gedurende 20 weken, 5 dagen per week in zelfsturende teams van vijf teamleden. Zij dragen zorg voor 10 fictieve cliënten, met daarbij veel aandacht voor technologie en ouderen, en voeren taken uit binnen preventie, deskundigheidsbevordering en innovatie. De fictieve cliënten zijn gebaseerd op casuïstiek aangereikt door wijkverpleegkundigen van WijkLink. De studententeams zijn gekoppeld aan stadswijken of dorpen. Wijkverpleegkundigen, inwoners en andere belanghebbenden, zoals een Wmo-raad, kunnen een beroep doen op een studententeam om samen vraagstukken te verhelderen of op te lossen. Een voorbeeld daarvan is het organiseren van een themadag over voeding en beweging voor kinderen op een basisschool. De CARION gameleiding verspreidt regelmatig gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld een mail van een cliënt die graag wil leren zijn eigen stoma te verzorgen. De taak voor de studenten is een evidence based instructievideo te maken over stomazorg. Hoe beter zij deze taak uitvoeren, hoe meer carions ze verdienen. Het team met de meeste carions is de winnaar van de game. 

 

WijkLink

Het digitale leernetwerk WijkLink is ontstaan vanuit het ZonMw programma Zichtbare Schakel. Behalve wijkverpleegkundigen zijn ook docenten, onderzoekers en studenten lid. De doelen van WijkLink zijn: deskundigheidsbevordering, kennisontwikkeling en kennisdeling, professionalisering van het vakgebied en het werken aan een positievere beeldvorming van het beroep van wijkverpleegkundige.2 De studentenwijkteams hebben een eigen plek op de website van WijkLink. Op deze manier zijn studenten al in een vroeg stadium van de opleiding in contact met toekomstige collega’s en leren elkaars expertise te delen. Studenten krijgen een duidelijk beeld van de breedte en context van het beroep van de wijkverpleegkundige.3 Onderzoekers hebben gemakkelijk toegang tot de praktijk en docenten hebben vaker dan voorheen contact met wijkverpleegkundigen. Wijkverpleegkundigen kunnen studententeams vraagstukken voorleggen waar zij in de dagelijkse praktijk tegenaan lopen. Deze vraagstukken kunnen gaan over de uitvoering van nieuwe wetgeving, maar ook over vragen als “welke technologische hulpmiddelen zijn voorhanden om iemand met dementie te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen?”

 

Eén leer- en innovatiegemeenschap 

CARION en WijkLink werken zo met elkaar dat er fluïde verbindingen bestaan tussen opleiden, werken in de wijk, innovaties en onderzoek. Dit versterkt de wisselwerking tussen formeel en informeel leren, maakt studenten vroeg in de opleiding vertrouwd met het werken in de wijk en maakt het mogelijk studenten in te zetten voor het ondersteunen van de professionalisering van wijkverpleegkundigen. Veel studenten, in het studiejaar 2017-2018 waren dat er 300 en in het huidige studiejaar maar liefst 450 studenten, maken zo op een realistische en uitdagende wijze kennis met een werkterrein waar nu en de komende jaren veel te doen is. In vergelijking met de klassieke stages is de ondersteuning die zij daarbij van wijkverpleegkundigen krijgen beperkt. Uit evaluaties blijkt dat studenten een positief beeld hebben van het werken in de wijk en dat wijkverpleegkundigen een kleinere afstand tussen het werkveld en de opleiding ervaren.

 

REFERENTIES

 

1. wijklink.saxion.nl

 

2. Koopman-van den Berg D, van Heerde K, van den Berg A. WijkLink Oost. Een leernetwerk voor wijkverpleegkundigen, studenten en docenten in Oost-Nederland. Onderwijs & Gezondheidszorg. 2017;41(4):21-4.

 

3. De Bont M, van Haaren E, Rosendal H, Wigboldus M. Expertisegebied wijkverpleegkundige. Utrecht: VENVN; 2012.

 

Ga terug naar het interview met Dorine.


Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.