In gesprek met.......

Berdine Koekoek is één van onze workshopleiders tijdens de Themamiddag Palliatieve Zorg. Samen met wijkverpleegkundige Marjolein van der Waal geeft zij de workshop “Bewustwording palliatieve fase in relatie tot zorgpad”. Berdine heeft een interessante functie; zij is netwerkcoördinator palliatieve zorg in de regio Oost-Veluwe en onderzoeker bij de Universiteit Twente. Het netwerk is een samenwerkingsverband van 30 organisaties die allen palliatieve zorg bieden; het ziekenhuis, de huisartsen, thuiszorgorganisaties, woonzorginstellingen, hospices en Vrijwilligers Palliatief Terminale Zorg (VPTZ). Daar willen we graag meer van weten. Berdine vertel!

 

De juiste deskundige(n), op het juiste moment, op de gewenste plek

“Het Netwerk Palliatieve Zorg is een samenwerkingsverband waarin de netwerkpartners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor gecoördineerde informatie, zorg, begeleiding en ondersteuning aan zowel patiënt als naasten/mantelzorgers. We streven naar de juiste deskundige(n), op het juiste moment en op de gewenste plek. Dat vraagt de nodige organisatie en verbinding. Op deze plek, waar ik help dit te initiëren, te faciliteren en te coördineren, ben ik helemaal op mijn plaats. Ik weeg altijd af: wat merkt de patiënt hiervan?”

 

Maak het bespreekbaar

“Ik denk dat het heel goed is dat de patiënt en diens familie nadenken over de komende periode (tot het overlijden) en hoe ze die het liefst willen leven. Door dit te bespreken met familie en/of vrienden en hulpverleners kan het ook daadwerkelijk vorm gaan krijgen. Uit onderzoek blijkt dat als mensen wensen bespreekbaar maken, deze vaker tot uitvoer komen dan wanneer ze dat niet doen. Maar niet alle patiënten willen en kunnen dit. Het blijft dus belangrijk om af te stemmen met de patiënt. Zelf denk ik dat je niet alles kunt plannen en ik weet uit ervaring ook dat wensen veranderen naarmate de ziekte vordert en de omstandigheden wijzigen. Maar het is wel goed om erover na te denken. Voorwaarde is dat de markering van de palliatieve fase heeft plaatsgevonden. Dat gebeurt nog veel te weinig, blijkt uit recent onderzoek van het NFK.

 

Begeleiding en nauw contact

“Wij vinden het van belang dat na de markering de huisarts of medisch specialist een Verpleegkundige Palliatieve Zorg inschakelt. Deze verpleegkundige bezoekt en begeleidt de patiënt naar zijn of haar behoefte en heeft nauw contact met de huisarts of betrokken medisch specialist. De verpleegkundige biedt ook het notitieboekje Wat ik wil zeggen? aan. In dit boekje worden patiënten gestimuleerd om na te denken over de laatste levensfase. Ze kunnen hun wensen hierin noteren”.

 

De workshop op 20 november

“We zijn momenteel bezig met de voorbereiding van de workshop. Hierin  gaan we theorie en praktijk combineren aan de hand van het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg Oost- Veluwe.  Een deel is interactief, waarin we zeker ook de werk- en privé-ervaring van de deelnemers meenemen. Wij hebben er zin in!”

 

Meer weten? Je vindt hier alle informatie over het transmurale zorgpad palliatieve zorg.

 

Ga terug naar het interview-overzicht.


Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.