In gesprek met....... Bert Buizert

Bert is één van onze workshopleiders tijdens de Themamiddag Palliatieve Zorg. Hij geeft de workshop “Sterven op je eigen manier”, waarin hij samen met de deelnemers ingaat op het stervensproces en de wijze waarop zorg-verleners daadwerkelijk contact kunnen maken met betrokkenen als het gaat om sterfelijkheid. Bert werkt bij de Stichting STEM , een stichting die het belangrijk vindt dat mensen op hen afgestemd contact hebben ervaren in de laatste fase van het leven. Interessant Bert, vertel ons meer!

 

De drempel zo laag mogelijk

“Palliatieve zorg, het vult eigenlijk bijna mijn hele bestaan. Het is voor mij het thema dat er écht toe doet. Bij leven en sterven wordt alles transparant. Ik vind het interessant om steeds te blijven zoeken naar haakjes om mensen uit te nodigen om over hun sterfelijkheid na te denken en te spreken. Ik denk dat het goed is om te oefenen om dat te doen, op een manier die aansluit bij hoe mensen hebben geleefd. Niet omdat het móet, maar omdat het kan! Ik geloof dat zorgverleners de drempel om er over te spreken zo laag mogelijk kunnen maken door daadwerkelijk contact met iemand te maken. Dus anders gezegd: ik vind het fijn om de kans dat mensen zich er over kunnen uiten zo groot mogelijk te maken. Als iemand dan niet over die drempel kan of wil, dan is dat natuurlijk prima.”

 

Praat over het ‘hoe’

“Dat praten over, kan lastig zijn. In de wereld van de zorg is heel veel bekend over ziektebeelden, behandelingen, procesmatige interventies (zorgpad Stervensfase, Shared Decision Making, ACP, etc.), maar er wordt eigenlijk niet zo veel gesproken over de vraag ‘hoe dan?’. Nu pretenderen wij niet het antwoord te hebben op die vraag, maar Stichting STEM biedt wel handvatten in dat hoe. Handvatten om te differentiëren, handvatten om je eigen gedachten over sterfelijkheid onder ogen te zien én te beseffen welke invloed die eigen gedachten hebben op de communicatie met patiënten, hun naasten en met je collega’s.”

 

Verbinden

“Vanuit dit gedachtegoed beseffen we ons dat het stimuleren van het nadenken over de laatste levensfase enerzijds een taak is voor zorgverleners, anderzijds; de liefde kan niet alleen van die kant komen. Ook in het publieke domein zullen stappen gezet moeten worden om het in contact zijn over de dood, te stimuleren. Er gaan immers steeds meer mensen dood! Nu per jaar rond de 155.000. Over een kleine 20 jaar zijn dat er 30% meer. Dat is een taak die onmogelijk alleen door ‘de zorg’, ‘de politiek’ of ‘de verzekeraar’ kan worden opgelost. En van die mensen die komen te overlijden weten we nu al dat het proces langer duurt. Ze weten eerder dat ze niet meer beter worden, maar wel langer zullen leven, met meer gecombineerde ziektebeelden. Alles wordt dus alsmaar complexer. We moeten steeds meer ‘thuis’ oplossen en dat terwijl de zorg nu al overvol is. Al met al zullen we ons dieper met elkaar moeten verbinden op dit onderwerp. Hiervoor start op 1 januari 2019 een groot project in het sociale domein.”

 

Ervaringswijsheid

“Ik geloof dat ervaringswijsheid een veel prominentere plek moet krijgen in de manier waarop we denken over goede zorg. Naar mijn mening zijn we verkokerd aan het werk in de palliatieve zorg. Hoewel het natuurlijk ieders bedoeling  is om de zorg verbeteren, zie ik ook wel eens gebeuren dat de bedoeling van ‘goed sterven’ secundair wordt aan, goede onderzoeksresultaten, goede financieringsgrond, voortbestaan van organisaties, het telkens opnieuw uitvinden van zelfde wielen, het in stand houden van de voor patiënten totaal irrelevante scheidingen tussen eerste en tweede lijn, etc. Dat is zonde. Ik vind dat alles wat we doen direct vertaald moet kunnen worden naar wat het nu oplevert voor mensen die komen te overlijden. Voor STEM betekent dat mensen op hen afgestemd contact hebben ervaren in de laatste fase van het leven. Secundair is dan dat zorgverleners beter en sneller in staat zijn om stervenden nabij te zijn en dat hen dat - waar mogelijk - minder spanning oplevert. Met dit alles gaan we aan de slag tijdens mijn workshop op 20 november. Ik kijk er naar uit!”

 

Meer weten over Stichting STEM? Je vindt hier meer informatie.

 

Ga terug naar het interview-overzicht.


Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.