In gesprek met....... Myrna Pelgrum - Keurhorst

Myrna is één van onze workshopleiders tijdens de Themamiddag Palliatieve Zorg. Samen met Madeleen Uitdehaag geeft zij de workshop “Gesprekswijzer dementie/pro actieve zorgplanning bij zorgvragers met dementie”. Myrna is in haar dagelijkse werk op verschillende manieren bezig met het onderwerp palliatieve zorg; van (kennis)ontwikkeling in het onderwijs tot onderzoek dat bijdraagt aan innovatie in de beroepspraktijk. “Het is elke dag weer fantastisch om al deze activiteiten te mogen doen!”, vertelt Myrna ons enthousiast. Daar willen we graag meer over weten!

 

Combinatie van onderwijs en onderzoek

“Mijn werk is heel divers en afwisselend. Ik combineer onderzoek en onderwijs over palliatieve zorg. Ik begeef me – algemeen gezegd - op drie terreinen: door middel van onderzoek draag ik bij aan innovatie in de beroepspraktijk, ik houd me bezig met curriculumvernieuwing palliatieve zorg en ik doe aan kennisontwikkeling en verspreiding daarvan onder bijvoorbeeld collega-docenten. Het optimaliseren van onderwijs in palliatieve zorg samen met collega’s, is een belangrijk deel van mijn werk. Ik doceer in de leerlijn ‘evidence-based practice’, binnen de post-HBO leergang palliatieve zorg en voer door de overheid gesubsidieerde onderzoeken uit, waarbij studenten meehelpen in de uitvoering door een deelonderzoeksopdracht. Op die wijze is bijvoorbeeld de Gesprekswijzer ook ontwikkeld.”

 

De Gesprekswijzer

“Met de Gesprekswijzer is het mogelijk om gesprekken over proactieve zorgplanning te vergemakkelijken en meer te laten plaatsvinden. Je vindt in de Gesprekswijzer voorbeeld-gespreksmomenten die helpen om via het levensverhaal over verschillende onderdelen van proactieve zorgplanning te beginnen. Er zijn zes thema’s uitgewerkt: dagelijks plezier; dagelijkse zorg; medische behandeling & beleid; omgaan met dementie & levenseinde; financiën & juridische aspecten; en wonen & sociaal netwerk. Bij elk gespreksthema zijn voorbeeldvragen geformuleerd. Zo is bij het thema medische behandeling & beleid één van de voorbeeldvragen “welke behandelingen wilt u beslist niet ondergaan?”. Vervolgens formuleren we binnen dit thema verschillende thema’s om op door te kunnen vragen bij de cliënt en/of naaste, zoals “wel/ geen ziekenhuisopname bij een longontsteking”. Op deze manier helpt de Gesprekswijzer om onderdelen van proactieve zorgplanning bij dementie of vergeetachtigheid bespreekbaar te maken.”

 

Oog voor de mens

“Palliatieve zorg is zo ontzettend veel omvattend. In mijn optiek is dit een aandachtsgebied binnen de zorg waarin ‘oog voor de mens’ misschien wel het meest prominent naar voren komt. In de laatste levensfase leeft men vaak juist volop, waar dat nog lukt; kwaliteit van leven staat voorop! Hier gaat het niet alleen om de lichamelijke zorg, maar juist ook de aandacht voor de sociale, psychische en existentiële aspecten maakt het allesomvattend en zeer interessant. Daarom ben ik ook erg blij met onze speerpunten ‘passende zorg’ en ‘living technology’, om zorg met al zijn mogelijke hulpmiddelen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij ieders eigen wensen en behoeften.”

 

Van reactief naar proactief

“Soms ontstaan er onvoorziene situaties waarbij er ad hoc gehandeld moet worden. Op dat moment moet een zorgverlener zich reactief opstellen. Er kan dan niet altijd makkelijk ingeschat of besproken worden wat de wens van de cliënt is, bijvoorbeeld bij een ongeplande ziekenhuisopname. Er komt dan vaak extra druk op de schouders van de naaste omdat deze een (snelle) beslissing moet nemen. Zoals het kwaliteitskader palliatieve zorg ook aangeeft, heeft het proces van vooruit denken, plannen en organiseren een positieve uitwerking op zowel het welbevinden van de cliënt (passendheid) en kwaliteit van zorg en diens naasten (tevredenheid), als op het gezondheidssysteem (doelmatigheid). Nog even terugkomend op het voorbeeld van de ongeplande ziekenhuisopname - deze kun je natuurlijk niet altijd voorkomen, maar als je weet wat een cliënt belangrijk bij dit proces vindt, kun je daar als zorgverlener wel beter (lees: proactiever) naar handelen.”

 

De workshop op 20 november

“We maken in onze workshop gebruik van een acteur. Erg leuk! Deze acteur vertolkt de rol van een cliënt en helpt ons zo om de casus extra te verlevendigen. De acteur is thuis in de palliatieve zorg en weet dus met welke vraagstukken de cliënten kunnen zitten. We hebben deze opzet al vaker toegepast en horen achteraf vaak heel positieve reacties van het publiek. Verder verklap ik nog niet te veel! Eigenlijk rest mij nog te zeggen dat ik erg veel zin heb in de themamiddag en erg mooi dat deze hele middag in het teken staat van palliatieve zorg. Als mensen vooraf of achteraf op- of aanmerkingen hebben dan horen wij die heel erg graag, bijvoorbeeld via Wijklink op de pagina Palliatieve Zorg. Hopelijk wordt het een middag vol inspiratie en handvatten om de palliatieve zorg nog beter te maken!”

 

 

Meer weten over de Gesprekswijzer? Je vindt hier (>> voor de link moet je ingelogd zijn op het platform WijkLink) meer informatie.

 

Ga terug naar het interview-overzicht.


Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.