In gesprek met....... Liesbeth Hazelhorst & Jeroen Boonstra

Liesbeth Hazelhorst en Jeroen Boonstra vormen samen één van onze workshopleiders-duo’s tijdens de Themamiddag Palliatieve Zorg. De workshop “Grenzeloos palliatief! Kwaliteitskader palliatieve zorg in het verpleeghuis” wordt door hen verzorgd. Zowel Liesbeth als Jeroen zijn dagelijks bezig met het thema Palliatieve Zorg: Liesbeth heeft 5 jaar geleden de minor palliatieve zorg ontwikkeld en Jeroen is de aanjager van het Kennisnetwerk Verpleeghuiszorg binnen Wijklink. We spraken Liesbeth en Jeroen over het belang van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland.

 

Passende zorg

Jeroen is samen met Livio, Carintreggeland en het ROC de aanjager van het Kennisnetwerk Verpleeghuiszorg binnen Wijklink. Jeroen: “Vanuit Waardigheid en Trots hebben we 3 thema’s als uitgangspunt genomen: onderzoek, kennis delen en een leven lang leren. Met deze thema’s willen we het kennisnetwerk ‘Verpleeghuiszorg’ binnen Wijklink opzetten en uitbreiden. Dit alles om uiteindelijk de kwaliteit van de verpleeghuiszorg verder te verbeteren. Een thema dat centraal staat is palliatieve zorg.” Liesbeth vult aan: “Palliatieve zorg komt in alle werkvelden voor en het gaat er daarbij om passende zorg te verlenen die aansluit bij de wensen en behoeftes van de zorgvrager en hun naasten. Daarvoor moet je met mensen in gesprek gaan en proactief voorsorteren op problemen die zich, gezien het ziektebeeld, kunnen (gaan) voordoen. Eigenlijk zou deze passende zorg niet alleen voorbehouden moeten zijn aan de palliatieve zorgvrager, maar zou dit het uitgangspunt moeten zijn bij elke zorgvrager, vinden wij.”

 

Niet opnieuw het wiel uitvinden

Liesbeth vertelt over het onderwerp dat tijdens de workshop centraal staat, het Kwaliteitskader palliatieve zorg in het verpleeghuis: “Tijdens onze workshop gaan we het hebben over het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland. Deze kaders zijn op dit moment toonaangevend als het gaat om palliatieve zorg en zorg aan mensen in het verpleeghuis. Iedereen geeft hier op eigen wijze vorm aan, maar moeten we steeds het wiel opnieuw uitvinden? Kunnen we van elkaar leren? We gaan ontdekken hoe je dergelijke kaders eigenlijk in je dagelijkse werk integreert.”

 

Buiten de kaders denken

Van elkaar leren is van belang, geeft Jeroen aan: “Tijdens onze workshop dagen wij deelnemers uit om van en met elkaar te leren over het werken in de verpleeghuiszorg en de palliatieve zorg. Grenzeloos Palliatief, zo heet onze workshop. Het gaat over kaders in de zorg, maar kan en durf je ook buiten de kaders te denken? Geven de kaders voor jou de begrenzing aan van goede zorg of is het juist jouw startpunt van goede zorgverlening? De middag is een mooie gelegenheid om kennis en goede ervaringen met elkaar te delen. Te beginnen met palliatieve zorg in het verpleeghuis en hopelijk in een later stadium – door letterlijk bij elkaar in de keuken te kijken en kennis te delen binnen bijvoorbeeld Wijklink. Dus wij nodigen bij deze iedereen uit: Meld je vast aan voor de groep Kennisnetwerk Verpleeghuiszorg en de groep Palliatieve zorg in Wijklink!

 

Ga terug naar het interview-overzicht.


Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.