In gesprek met....... Madeleen Uitdehaag

Madeleen Uitdehaag is één van onze workshopleiders tijdens de Themamiddag Palliatieve Zorg. Ze geeft samen met Myrna Pelgrum - Keurhorst de workshop “Gesprekswijzer dementie/proactieve zorgplanning bij zorgvragers met dementie”. Als associate lector is zij op veel verschillende manieren bezig met het thema Palliatieve Zorg: ze levert haar bijdrage in het onderwijs én (praktijk)onderzoek. We vroegen Madeleen naar haar dagelijkse werkzaamheden en naar de recente ontwikkelingen als het gaat om Palliatieve Zorg. Madeleen, interessant, praat ons bij!

 

Zonder opsmuk

“Het thema Palliatieve Zorg komt op verschillende manieren terug in mijn werk. Op het gebied van onderwijs gaat het vooral om aanvragen vanuit praktijkinstellingen of bijvoorbeeld netwerken Palliatieve zorg, waarvoor we bijscholingen opzetten. Zo is de post-HBO leergang Palliatieve zorg ontwikkeld, maar ook een scholing waarin aandachtsvelders PZ en casemanagers dementie samen elkaars expertisegebied leren kennen. Ik hou van de palliatieve zorg omdat in deze levensfase alle opsmuk verdwijnt. Iedereen is gelijk, niemand ontloopt dit lot. In deze fase worden mensen heel puur en zijn veel mensen ook op zoek naar betekenisgeving. Elk gesprek is dus ook betekenisvol. Aan de andere kant wordt er ook heel veel gelachen, vooral in hospices, want ook dat is van betekenis!”

 

Praktijkgericht onderzoek

“Op het gebied van praktijkgericht onderzoek lopen diverse onderzoeken. Een voorbeeld is de vraag vanuit Carinova in hoeverre de kennis van hun V&V voldoet aan de eindtermen van het onderwijsraamwerk Palliatieve zorg en de vraag vanuit netwerk PZ West-Achterhoek naar hoe we mensen met COPD en/of hartfalen kunnen empoweren om tijd te vragen voor eigen wensen en behoeften tijdens het gesprek met de arts of verpleegkundige. Dit laatste project is een gesubsidieerd project vanuit ZonMw. Tijdens onze workshop staat de Gesprekswijzer centraal, welke ook met subsidie van ZonMw is ontwikkeld. We hebben na onderzoek zes belangrijke thema’s vastgesteld die zorgverleners als basis kunnen gebruiken voor het gesprek met de cliënt en hun naasten, over de laatste levensfase. Deze thema’s gaan van ‘dagelijks plezier’ tot ‘financiën en juridische aspecten’. Bij ‘dagelijks plezier’ kan bijvoorbeeld de vraag gesteld worden: “Waar beleeft u plezier aan?”. De Gesprekswijzer is een mooie tool voor proactieve zorgplanning.”

 

Vroegtijdig wensen bespreken

“Proactieve zorgplanning is van groot belang, vind ik. Zeker bij mensen met dementie, omdat bij hen de cognitieve achteruitgang onvoorspelbaar is. In de praktijk zie je dat niemand er vroegtijdig over durft te praten; de zorgverlener niet, de zorgvrager zelf niet maar ook de naasten vaak niet. Als er gewacht wordt tot het moment waarop het keuzemoment zich echt aandient kan de zorgvrager vaak zelf niet meer meepraten en vinden naasten het erg moeilijk om te besluiten omdat zij de wensen van de zorgvrager niet kennen. Als je daadwerkelijk de wensen en behoeften van de mensen zelf wilt weten, de mogelijke keuzes in de toekomst helder wilt hebben, dan moet je deze onderwerpen dus al vroegtijdig met hen bespreken. Het zou mooi zijn als hier vanaf diagnose of verdenking op dementie (de diagnose wordt vaak niet met zekerheid gesteld) al aandacht voor is.”

  

De workshop op 20 november

“Tijdens onze workshop zullen we echt gaan oefenen om het gesprek aan te gaan. We maken gebruik van een acteur die speelt dat zij dementie heeft. We dagen de deelnemers van de workshop uit om hun ‘schroom’ te overwinnen en te kijken wat voor hem of haar werkt in het gesprek. Met een zorgacteur creëren we een veilige omgeving en kunnen mensen heel goed oefenen. Tot 20 november!”

Meer weten over de Gesprekswijzer? Je vindt hier (voor de link moet je inloggen op WijkLink) meer informatie.

 

 

Ga terug naar het interview-overzicht.


Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.