WijkLink-projectleider Dorine Koopman- van den Berg aan het woord

Makkelijker samenwerken door leernetwerk WijkLink Oost 

De zorg verandert. Het zorgproces wordt complexer: mensen blijven langer zelfstandig thuis wonen, er zijn meer zorgverleners betrokken en het persoonlijke netwerk van de cliënt krijgt een steeds grotere rol. Termen als Een Levenlang Leren, kennisontwikkeling en kennisdeling en professionalisering als zorgprofessional zijn populair. Allemaal mooie bewoordingen, maar wat betekent dat nou werkelijk voor zorgverleners en docenten? WijkLink Oost biedt het antwoord. Dit (digitale) leernetwerk uit Oost-Nederland, waar inmiddels 17 zorginstellingen en 4 onderwijsinstellingen bij aangesloten zijn, ondersteunt in de behoefte om op een snelle en efficiënte wijze kennis op te doen en te delen, concreet samen te werken binnen projecten en collega’s (informeel) te ontmoeten. Dorine Koopman – van den Berg, de projectleider van WijkLink, vertelt over de ontwikkeling die WijkLink op dit moment doormaakt. 

 

Elkaar sneller vinden

“Het is inmiddels al ruim drie jaar geleden dat we WijkLink hebben gelanceerd: in oktober 2015 vonden wij dat het nodig was om een (online) plek te creëren waarbinnen mensen uit de wijkverpleging elkaar op een laagdrempelige manier konden vinden. Kennis en ervaringen delen, samenwerken en van elkaar leren was het uitgangspunt. Vooral de verbinding tussen onderwijs en het werkveld ontbrak. WijkLink werd de plek waar dit mogelijk is. Je kunt hier meer lezen over WijkLink. Als ik een belangrijk resultaat van WijkLink uit de afgelopen jaren moet noemen, dan is het dat mensen uit het onderwijs en het werkveld elkaar makkelijker kunnen vinden. Ze trekken samen op binnen projecten en ontmoeten elkaar live tijdens onze themamiddagen. Dat is heel belangrijk, vinden wij, want de ontwikkelingen in zowel de zorgbranche als het onderwijs volgen elkaar snel op. Hoe blijf je op de hoogte van alles buiten je eigen dagelijkse werkzaamheden? Deelnemers van WijkLink geven aan dat ze het prettig vinden om over de muren van hun eigen instelling heen te kijken.”

 

WijkLink als middel

“We begonnen WijkLink ooit als een digitaal leernetwerk. Inmiddels weten we dat het meer is dan dat. In het begin lag de focus erg op het online actief maken van deelnemers. Als je actief definieert in de zin van ‘zoveel procent plaatst een bijdrage en zoveel procent reageert op een ander’, dan is dat heel lastig. Dat is niet alleen bij deze community het geval, dat is bekend bij online communities in het algemeen. De vraag die we de laatste tijd hebben gesteld is: is digitale activiteit wel de focus? Draait het daar om? Wat is nou de meerwaarde van WijkLink? We concludeerden dat het vooral om de verbinding tussen online en offline gaat. Het moet voor jou als zorgverlener, student of docent persoonlijk relevant zijn. Het moet wat toevoegen aan jouw dagelijkse werkleven. Bijvoorbeeld door inhoudelijke workshops te volgen of een probleem te delen die je in de praktijk meemaakt. Andere deskundigen kunnen daar antwoord op geven. Je hoeft niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. WijkLink is dan een middel en geen doel op zich. We gaan de komende tijd op zoek naar meer inhoudelijke initiatieven waarbij WijkLink als ondersteuning kan dienen.”

 

Themagerichte kennisnetwerken & online game

“De laatste tijd zien we dat kennis delen binnen WijkLink langzaam anders vorm krijgt. Er ontstaan steeds meer themagerichte groepen. Bijvoorbeeld over Palliatieve Zorg. En sinds juni 2018 is het Kennisnetwerk Verpleeghuiszorg actief. Hier komen verzorgenden, verpleegkundigen, zorgorganisaties, studenten en docenten samen die zich bezig houden met zorg, onderzoek en ontwikkeling binnen verpleeghuizen. Mensen vinden elkaar op de inhoud van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en het programma Waardigheid en Trots. Daar praten ze met elkaar en delen ervaringen en problemen. WijkLink ondersteunt, doordat men op WijkLink stukken uit overleggen kan delen en materialen kan verzamelen en bundelen. We zijn volop in beweging. Kennis delen is ook heel concreet in de online game Carion, een onderwijsprogramma van de opleiding Verpleegkunde van hogeschool Saxion. In dit online spel, dat WijkLink gebruikt als digitale leeromgeving, krijgen teams van 2e jaars-studenten verpleegkunde te maken met realistische zorgsituaties en organisatorische vraagstukken. Hun vragen stellen ze aan ervaringsdeskundigen uit het werkveld. Je kunt in het artikel Gaming & Digitalisering meer lezen over de online game.”

 

Subsidie ZonMW toegekend

“Over in beweging gesproken: er is nog meer mooi nieuws! We hebben afgelopen week te horen gekregen dat we de ZonMW subsidie* Verdieping en verbreding leernetwerken wijkverpleging toegekend hebben gekregen! Ik zou zeggen: houd onze verschillende media (we bevinden ons ook op sociale media en hebben een mooie website) – en natuurlijk WijkLink zelf – in de gaten voor de ontwikkelingen. We zijn echt heel erg enthousiast over deze (financiële) ondersteuning, omdat we nu de plannen die we met WijkLink hebben concreet kunnen vormgeven en doorzetten.”

 

Wil je meer weten over WijkLink? Dan kun je contact opnemen met Dorine Koopman – van den Berg (projectleider WijkLink) of Lidewij Disbergen (Community Manager WijkLink). Of wil je meer weten over het Kennisnetwerk Verpleeghuiszorg? Neem dan contact op met de leden van de werkgroep. 

 

*Begin december 2018 is de subsidie van ZonMW toegekend. Lees hier meer over de plannen die WijkLink heeft met de subsidie.  

 

Ga terug naar het interview-overzicht.


Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.