Programma Themamiddag Onbegrepen en verward gedrag

Het programma voor de Themamiddag Onbegrepen en verward op donderdag 18 april is bekend! 

Lees hieronder meer over het programma en de verschillende workshops die je kunt volgen.

 

13.00 uur

Inloop

13.30 uur

Welkom en opening, toelichten programma

14.00 uur

Workshopronde 1 (75 minuten) 

15.15 uur

Pauze & Netwerken (30 minuten) 

15.45 uur

Workshopronde 2 (75 minuten)

17.00 uur

Einde Themamiddag

 

AANMELDEN? DAT KAN HIER!

 

De workshops

Je kunt voor de pauze en na de pauze een workshop volgen. Je kunt kiezen uit de volgende workshops: 

 

1. Onderzoek en ontdek: wat is verward gedrag precies? (Paul Oosterholt, docent Saxion Hogeschool)

Wat is verward gedrag eigenlijk precies? Wie bepaalt nu of er sprake is van verward gedrag? En wat moeten of willen we er dan aan doen?

In deze workshop onderzoek je samen met andere vakgenoten wat verward gedrag is. We stellen ons de vraag: moeten we hier éénduidigheid in betrachten of is dat door de culturele diversiteit onmogelijk?

In deze workshop onderzoek je voor jezelf ook wat volgens jou ‘geaccepteerd verward gedrag’ is en waarom. Je vindt uit welke invloed die stellingname heeft in jouw dagelijkse werk en op jouw professionele handelen.

Tijdens de workshop ga je interactief in gesprek met elkaar. Paul creëert als workshopleider 'beweging' rondom dit thema, met als doel ‘bewustwording en 'verwondering’.

 

2. Vroeg signalering van psychiatrische problematiek in de wijk (Silvio van den Heuvel, docent Saxion Hogeschool)

Vroegsignalering van psychiatrische problematiek in de wijk, valt dit eigenlijk wel binnen mijn functie als hulpverlener in de wijk? Met de toenemende ambulantisering van de GGZ en de huidige wetgeving omtrent gedwongen opname is het onvermijdelijk dat je als hedendaagse hulpverlener in de wijk vaker wordt geconfronteerd met psychiatrische problematiek.

De preventieve sleutel in de psychiatrie lijkt ‘vroegsignalering’ te zijn. Echter, om welke signalen gaat het dan? Pathologisch gedrag is soms moeilijk te onderscheiden van wat voor die persoon normaal is. Op welke signalen moeten we reageren? Welk effect wil je genereren?

In deze workshop gaan we aan de slag met concrete alledaagse problemen in de wijk. Als je aan deze workshop deelneemt dien je concrete voorbeelden/casuïstiek mee te nemen die jou aanspreken.

 

3. Agressief gedrag: hoe handel je? (Cindy Nas, docent Graafschap college)

Preventie en aanpakken van agressief gedrag. Tijdens deze workshop gaan we op beide in. We oefenen in simulatie met het inzetten van verschillende interventies die erop gericht zijn agressie zoveel mogelijk te voorkomen en aan te pakken.

Er bestaan verschillende fasen van agressie. Deze komen allen aan bod: fase groen, oranje en rood.

In de workshop gaan we ook in op agressie binnen jouw eigen organisatie. We stellen onszelf de vraag: "hoe is het agressiebeleid van jouw organisatie eigenlijk geregeld?"

Dit is een praktijkgerichte workshop, waarin je concreet handvaten krijgt aangereikt om agressie aan te pakken.

 

4. Oog voor de mantelzorger: tips, trucs en ervaringen delen (Dianne Krabbenborg, mantelzorgconsulent VIT-hulp)

Hoe heb je als professional oog voor de mantelzorger, en hoe signaleer je overbelasting bij mantelzorgers?

Bepaalde groepen mantelzorgers vormen extra risico om overbelast te raken. Bijvoorbeeld als er sprake is van verward gedrag. Van belang is de signalen van overbelasting te herkennen en hoe te handelen als professional.

In deze workshop reikt Dianne je handvatten aan als het gaat om het contact en de communicatie met mantelzorgers. Je krijgt zicht op de signalen die wijzen op overbelasting en je kunt ervaringen delen met andere deelnemers van deze workshop.

 

5. Verward gedrag en geronto-psychiatrie (Corina Bosma, opleidingsadviseur Carintreggeland)

Ouderen worden ouder en blijven langer thuis wonen. Hierdoor krijg je in de wijkverpleging te maken met cliënten met een zwaardere en complexere zorgvraag. Het kan zijn dat thuiswonende ouderen verward gedrag vertonen.

Maar wat is dat, verward gedrag bij ouderen? Verward gedrag is op dit moment vaak in het nieuws. Vaak gaat het dan om overlast-gevende mensen. Dit is heel algemeen. Veel minder vaak gaat het over verwarde ouderen. De verwardheid speelt zich meestal af achter de voordeur en is daardoor niet zichtbaar voor anderen.

In deze interactieve workshop gaan we specifiek in op verward gedrag bij ouderen: wat is verward gedag onder ouderen precies? Welk verward gedrag kun je tegen komen? Heb jij hier ervaring mee? En hoe ga jij er mee om? In deze interactieve workshop gaan we in gesprek over deze vragen en delen we ervaringen.

 

6. Psychiatrie in de wijk: communicatie & sturing (Rob Scheurink, docent Saxion Hogeschool)

Een cliënt komt doorgaans in zorg vanwege een somatische/fysieke indicatie. Maar wat als afwijkend gedrag op de voorgrond staat? Als dit meer aandacht vraagt dan je lief is en soms zelfs adequate zorg belemmert? Is gedrag vanuit een psychiatrische stoornis afwijkend? Lastig? Bestaat lastig gedrag eigenlijk wel?

Grip krijgen op ‘lastig/ afwijkend of psychiatrisch’ gedrag is veelal een kwestie van effectieve communicatie. Maar wat is effectief? Je kunt in contact met de ander adequate sturing geven. Hoe doe je dat als professional? Immers is het gedrag vaak beïnvloed door factoren waar de cliënt zelf niet altijd invloed op heeft, bijvoorbeeld stress, stemming en beleving. Hoe speel je daar op in?

In deze workshop staat communicatie centraal. We staan samen stil bij effectieve communicatie als het gaat om cliënten die afwijkend gedrag vertonen. We vinden samen uit hoe je sturing geeft en hoe je omgaat met factoren die het communicatieproces beïnvloeden.

 

7. Rollen bij verward gedrag, een opstelling (Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundig coach, spreker, trainer en kunstenaar)

Dit is een interactieve workshop waar workshopleider Jeroen Zwaal met 'herstelelementen' uit zijn eigen levensverhaal je meeneemt in een ‘organisatieopstelling’, waarbij de verschillende rollen van ‘hulpverlener’ en 'cliënt’ worden neergezet en geduid. Letterlijk en figuurlijk ontstaat er in deze workshop een gezonde beweging. Je krijgt inzicht in de verhoudingen tussen verschillende betrokkenen. “Waar is de mens gebleven binnen deze dynamiek?”. Deze vraag staat centraal.

Samen met andere deelnemers ga je, op een creatieve, ruimtelijke en verbeeldende wijze - al lerend - ontdekken wat de verschillende rollen zijn als het gaat om verward gedrag.

 

8. In contact komen met mensen met dementie (Bernadet van Lent en Esra Geurink, trajectbegeleiders Dementie)

In deze workshop hebben we het over in contact komen met mensen met dementie, die gedrag vertonen dat wij niet begrijpen.

Bernadet van Lent en Esra Geurink werken als trajectbegeleider (casemanager) voor mensen met dementie. Als trajectbegeleider zijn zij specialist op het gebied van omgaan met mensen met dementie en hun sociaal netwerk. Ze begeleiden mensen met dementie en hun naasten vanaf de eerste signalen tot in de laatste fase. 

In deze workshop ontdek je waarom wij iets benoemen als 'onbegrepen gedrag'. Je krijgt een deel theorie, je gaat concreet oefenen met voorbeelden en je krijgt handvaten hoe je werkelijk in contact komt met iemand met dementie. Je leert wat een persoon met dementie jou duidelijk wil maken.

 

Ga terug naar het nieuws-overzicht



Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.