Wat is het Leernetwerk Verward Gedrag?

Onder ‘mensen met verward gedrag’ verstaan wij mensen met complexe problemen, met gedrag dat vaak niet begrepen wordt door anderen (Schakelteam, 2018). Het gaat om mensen die het risico lopen de grip op hun leven te verliezen of zichzelf of anderen schade te berokkenen. Het gaat tevens om familie of andere naastbetrokkenen van personen die verward zijn, immers ook hun leven wordt structureel beïnvloed door de problematiek. Mensen met verward gedrag komen in aanraking met politie of hulp- of zorgverleners: bijvoorbeeld op straat, in wijkteams, een ziekenhuis, de thuiszorg, het gemeentehuis, het UWV, via buren, een huisarts of de wijkagent. Interprofessionele samenwerking met elkaar en vooral ook met ervaringsdeskundigen is van doorslaggevend belang. Elkaars taal spreken, elkaar kennen en gezamenlijk komen tot afspraken is hard nodig maar blijkt moeilijker dan verwacht (Schakelteam, 2018). Om kennis, begrip en samenwerken rond en met deze kwetsbare groep te verbeteren kan systematisch van elkaar leren helpen om te komen tot verbeterde samenwerking en kwaliteit van hulp en zorg. Dat gaat niet vanzelf. Daarom ontwikkelen we een regionaal, interprofessioneel Leernetwerk Verward Gedrag (Welzijn, Veiligheid en Zorg), gebruik makend van de bestaande infrastructuur van het leernetwerk WijkLink, waarin praktijkprofessionals, ervaringsdeskundigen, docenten en studenten samen leren en innoveren. Het project loopt tot 1 februari 2022.

 

Elkaar leren kennen, elkaars taal herkennen en gefaciliteerd worden om elkaar te ontmoeten blijkt essentieel voor een goede samenwerking! Als we het elkaar ontmoeten en leren kennen al tijdens de opleiding kunnen faciliteren levert dat betere professionals op voor de toekomst. Het uitwisselen van ervaringen en casuïstiek vergroot onze kennis en vaardigheden (waaronder de samenwerkingsvaardigheden) en zorgt ervoor dat we blijven leren en de zorg rondom mensen met verward gedrag blijven verbeteren.

 

Wat kan het project voor jou betekenen, als student of docent, als professional in de praktijk en als (familie)ervaringsdeskundige?

 

Student/docent: we ondernemen activiteiten waarbij je studenten van andere studierichtingen, (familie)ervaringsdeskundigen en professionals uit de praktijk leert kennen, denk aan conferenties, werkbezoeken voor zover mogelijk, onderwijsactiviteiten o.a. via WijkLink enz. Het leernetwerk wordt onderdeel van het onderwijs, dus zal opgenomen worden in de curricula, daar waar dat kan.

 

Mensen uit de praktijk: we ondernemen activiteiten waarbij je andere professionals, (familie)ervaringsdeskundigen, docenten en studenten kan leren kennen, denk aan conferenties, werkbezoeken, online via het platform WijkLink enz. Voor zover mogelijk willen we ook werkbezoeken organiseren.

 

Namens de projectgroep:

 

Petra Smeenk, projectleider

Email: p.p.g.l.smeenk@saxion.nl

Telnr: 0612379441

 

Publiekssamenvatting ZonMw:

 

Leernetwerk Verward Gedrag

 

Het Leernetwerk Verward Gedrag brengt praktijk- en onderwijspartners uit de domeinen van zorg, welzijn en veiligheid samen door middel van een uitbreiding op een bestaand succesvol leernetwerk, Wijklink.

 

Praktijkprofessionals, docenten en studenten leren van elkaar en van ervaringsdeskundigen, zowel online als in themabijeenkomsten. Het doel is om via interdisciplinair leren en samenwerken de kwaliteit van onderwijs en zorg rond verwarde personen te kunnen verbeteren.

 

Deelnemende praktijkpartners zijn Dimence, Bijzondere Zorgteam Deventer, GGD IJsselland, Wijkteams Enschede, ervaringsdeskundigen. Deelnemende opleidingen zijn Social Work, Verpleegkunde en Bestuurskunde (allen Saxion), Verzorgende en Verpleegkundige (ROC Twente). Het lectoraat Verpleegkunde van Saxion is initiatiefnemer. Het project loopt van 1-10-2019 tot 01-02-2022.

 

Het blended leernetwerk zal worden opgenomen in de reguliere curricula van de opleidingen. Een convenant wordt getekend tussen partijen voor duurzame voortzetting van het project.

Volg ons via sociale media!

WijkLink is ook actief op verschillende sociale media kanalen. Volg ons als je op de hoogte wilt blijven van actueel nieuws uit de zorg en kennis en inspiratie wilt opdoen!


Locatie en contact

WijkLink | M.H.Tromplaan 28 | Postbus 70.000,

7500 KB Enschede

Heb je een vraag? Mail onze Community Manager Lidewij Disbergen Of vul ons contactformulier in.